Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij


Profesor Władyslaw Bartoszewski / Mecenas Wincenty Broniwój - Orliński / Prezydent Ryszard Kaczorowski

Pierwszy dzień listopada to święto szczególne - w tym dniu czcimy tych, którzy odeszli, których nie ma już między nami, ale których życie było dla nas ważne, którzy pozostawili po sobie niezatarty ślad.

Bohaterami naszej dziejszej audycji będą osoby, które dla otwarcia Polski, dla osadzenia jej na trwałe w Uni Europejskiej i dla stosunków polsko-niemieckich oddały ogromne zasługi. Dziś prezentujemy te wybitne osobistości;

- Profesor Władyslaw Bartoszewski,
- Mecenas Wincenty Broniwój - Orliński
- Prezydent Ryszard Kaczorowski

W dziedzinie zblżenia polsko-niemieckiego nieoceniony wkład wniósł z pewnością,

Profesor Władysław Bartoszewski
Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. w Warszawie. Jesienią 1940 roku został wysłany do obozu koncentracyjnego Auchwitz-Birkenau (numer obozowy 4427). 8 kwietnia 1941 roku - dzięki pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża został zwolniony. Po powrocie do Warszawy zaangażował się w działaność konspiracyjną - współpracował ze Związkiem Walki Zbrojnej oraz Frontem Odrodzenia Polski a w roku 1942 został żołnierzem Armii Krajowej. Zaangażowany był również w działalność Rady Pomocy Zydom - „Zegota”. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.

Po zakończeniu II Wojny Swiatowej zaangażował się w działaność opozycyjną i przez ówczesne komunistyczne władze został aresztowany po zarzutem szpiegostwa. W 1955 został uznany przez Najwyższy Sąd Wojskowy za niesłusznie skazanego. Po odzyskaniu wolności zajął się pracą publicystyczną. Podróżował do krajów Europy Zachodniej, Izraela i USA nawiązując kontakty z Polonią. Współpracował z Radiem Wolna Europa. Od komunistycznej władzy otrzymywał zakazy druku na terenie PRL. Pracował jako wykładowca Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego. Jako jeden ze współzałożycieli Związku Zawodowego Solidarność został internowany, skąd zwolniono go w 1982 roku.

Tytuł profesorski otrzymał od rządu Bawarii, gdzie dlugi czas wykładał na tamtejszych uniwersytetach.

Po upadku komunizmu oddał Polsce nieocenione usługi jako wytrawny dyplomata. W latach 1990-1995 był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii. Dwukrotnie pełnił funkcje Ministra Spraw Zagranicznych Polski a w roku 2007 zostal mianowany sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnikiem Premiera do Spraw Relacji Międzynarodowych.

To jemu zawdzięczamy tak wybitnych przedstawicieli Polski na stanowiskach ambasadorów i konsuli Generalnych w Niemczech jak Dr. Andrzej Byrt, Elżbieta Sobótka, czy Jolanta Róża Kozłowska etc.

Profesor Władysław Bartoszewski napisał ok. 40 książek i blisko 1500 artykułów publikowanych w kilku językach. Za wybitne zasługi dostał niezliczoną ilość nagród i odznaczen- w tym statuetkę Polonicusa od Polonii niemieckiej. Zmarł w Warszawie 24 kwietnia 2015 roku.

Mecenas Wincenty Broniwój - Orliński
był emisariuszem Rządu Polskiego na Uchodźctwie na terenie Niemiec. Były więzień obozu koncentacyjnego Bergen-Belsen całe swoje życie poświęcił dla Polski i dla normalizacji stosunków polsko-niemieckich. Zył i pracował w Hamburgu.

Mecenas Wincenty Julian Broniwój Orliński urodził sie w 1913 roku. Brał udział w kampanii wrześniwej 1939 roku. Dostał się do niewoli sowieckiej, skąd udało mu się uciec. Po powrocie do Warszawy zaangażował się w działalność konspiracyjną, wstąpił do Armii Krajowej, gdzie powierzono mu m.in. funcję kuriera. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Po jego upadku aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen. Po zakończeniu II wojny Swiatwej zdecydował się pozostać w Niemczech i służyć niepodległej Polsce. Był emisariuszem Rządu Londyńskiego na Niemcy. Jako prawnik i adwokat wyznawał przekonanie, że jego zawód i umiejętności mają służyć ludziom i sprawiedliwości. Zaangażowany w działalność polonijną, szef Związku Kombatantów, patriota uznany został przez komunistyczne władze za „Persona non Grata”. W roku 2004 uczestniczył w uroczystościach przyjęcia Polski do Unii Europejskiej w Kleve, ktore w rozmowie z Radiem Duisburg uznał za ukoronowanie swojej pracy. Człowiek, który już w 1944 uczył się wybaczać i wierzył niezłomnie w Zjednoczoną Europę, w której wolna Polska gra ważną rolę.

Prezydent Ryszard Kaczorowski
Trzecią postacią naszego programu w dzień Wszystkich Swiętych jest osoba, która nigdy nie mieszkała w Niemczech, ale której postawa i patriotyzm miały ogromne znaczenie dla losów Polski i na pewno są wzorem do naśladowania.

Prezydent Ryszard Kaczorowski urodził się w 1919 roku. Był ostatnim prezydentem Rządu Londyńskiego, który przekazał insygnia władzy pierwszemu po II Wojnie Swiatowej wybranemu w wolnych wyborach prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Lechowi Wałesie. Z zawodu był księgowym a z zamiłowania harcerzem. W odrodzonej Polsce sprawował urząd honorowego przewodniczącego Harcerstwa Polskiego.

Był zaangażowany w działalnośś partiotyczną. Zginął w katastofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Kolejnym tematem naszej audycji są uroczstości poświęcone 25-leciu traktatów polsko-niemieckich, które odbyły się 28 października w parlamencie Nadrenii-Północnej- Westfalii.